ELU/LIFE | RAAMATUD/BOOKS | ARVAMUSED/OPINIONS | KIRJANDUS/LITERATURE
|FILOSOOFIA/PHILOSOPHY | TÕLKED/TRANSLATIONS | UUT/NEW | ALGUSSE / MAIN


*

Raamatu pealkiri on vale, õige pealkiri oleks "Kogutud luuletused", seal on põhiosa luuletustest, mis ma olen kirjutand aastatest 1956 kuni 1996. Kogus ei ole ainult eestikeelseid luuletusi viimasest kogust "Öölinnud, öömõtted". Kogemata kombel on välja jäänd mõned olulised luuletused, näiteks "tule tagasi helmemänd". Olgu ta siis lugeda siit.

*

Teisest aegilmast siia sadand
tumm kollane päikeselaik
läbi võrade - vastu südant
jälle koputab merevaik

vaik metsast mis merre on vajund
millest üle käind vood ja jääd
kõik lõhnad ja helid on hajund
ainult valgus valgus on jäänd

ainult valgus vaigusse tardund
üks tere- ja hüvastipilk
ja meel mis on ikka sust hardund
liiva kadunud kuldne tilk

ons tüvest kus tema kord nirgus
saand süsi või midagi muud
ei tea - tean vaid leina mis virgus
teie pärast mus muistsed puud

tean sellest ma pääsu ei leia
ikka jälle viib mõtteränd
su juurde mind metasekvoia
su juurde mind helmemänd

ta tuleb kui õhtuti maja
jääb vakka ja otsa saab rutt
ja paneb mind läbi see aja
igatsema ilmvõimatut

igatsema mandreid ja saari
oma mõistmata südamest
vaigumetsade tertsiaari
enne jääd enne inimest

ja ka mõistuse igikainus
sest lummusest jagu ei saa
teab temagi - püha on ainus
üks taevas üks aeg ja üks maa

teab temagi - vahel jääb kitsaks
mõnelegi ta aeg ja paik
ning siis vahest nõiavitsaks
võib saada ka merevaik

ning nii keset põhjamaa talve
on mul pooleldi paganal
oma salamantra ja palve
ja sellised sõnad on tal

kuni paremaid ma ei leia
küllap needki aitavad mind
tule tagasi metasekvoia
tule tagasi helmemänd

TULE TAGASI HELMEMÄND


Metasekvoia (Metasequoia glyptostroboides) on okaspuu, mis, nagu tema lähedased sugulased, päris-sekvoiad, mammutipuud, sooküpressid ja paljud teised, veel tertsiaarajastul, mõnekümne miljoni aasta eest, kasvas meiegi aladel. Jääaegadel hävis see uhke taimestik,temast jäid mõnesse parema kliimaga paika üksikud riismed. Palju tollaseid taimi on välja surnud, ja väljasurnuks peeti ka fossiilsena tuntud metasekvoiat, kuni 1944. aastal äkki leiti seda puud kasvamas Kesk-Hiina mägedes. Paraku ei ole helmemänd (Pinus succinifera) kuskil säilinud. Helmemänni vaigust on tekkinud enamus merevaiku, mida aastatuhandeid korjatakse Läänemere rannaliivast Saaremaast Poolani.