Translations from Chinese
ELU/LIFE | RAAMATUD/BOOKS | ARVAMUSED/OPINIONS | KIRJANDUS/LITERATURE
|FILOSOOFIA/PHILOSOPHY | TÕLKED/TRANSLATIONS | UUT/NEW | ALGUSSE / MAIN

Tõlkeid hiina keelest

Panen siia vanemaid hiina luule tõlkeid, mis on ilmund perioodilistes väljaannetes, kaasa arvatud ja ei ole seega enam eriti kättesaadavad. Loodan neist varem või hiljem kokku panna oma hiina tõlkeraamatu, seni aga on asi seegi, kui neid netis kodukirjas lugeda saab.
Esimene kogumik hiina luuletõlkeid ilmus mul 1985. aasta 'Loomingu' Raamatukogus, seal onLi Bo luuletusi ja Du Fu luuletusi , kokku 38 pala kahelt hiina luule suurelt klassikult. Üht-teist on ilmund ka ajalehes 'Edasi' (nüüdne Postimees) ja 'Loomingus' (Shi-jingi laule). Luulekogus 'Mitu suve ja kevadet' on ilmund kakskümmend Su Dongpo luuletuse tõlget. Mõne aasta eest ilmus 'Loomingus' kimbuke luuletusi Hiina esimesest muistsest luuleantoloogiast Shijing. Käsikirjas on olemas palju avaldamata tõlkeid, mida jõudumööda redigeerin ja osalt ka siia kodulehekülgedele panen. Kõigepealt jõuavad kodukirja juba nimetatud Li Bo ja Du Fu tõlked, mida olen redigeerind minimaalselt, parandatud on mõned vigased nimekirjutused ja püütud mõnd kohmakat rida paremini kõlama panna. Paaris kohas on see ehk õnnestunudki. Olen ka teind mõned sisulised pisiparandused. Nüüd aga lingid tõlgete ja kommentaaride juurde.

Hiina luulest ja selle tõlkimisest

Li Bo luuletusi

Du Fu luuletusi

Daodejing