ELU/LIFE | RAAMATUD/BOOKS | ARVAMUSED/OPINIONS | KIRJANDUS/LITERATURE
|FILOSOOFIA/PHILOSOPHY | TÕLKED/TRANSLATIONS | UUT/NEW | ALGUSSE / MAIN
 

Barn av vind och vatten
 

I världen finns inte en endaste rätt linje. Allt går i en cirkel. Början för till slutet, slutet till början. Att avlägsna sig är att närma sig. Allt beror på varifrån man ser det. Allt står i samband med allt annat. Döden kommer av födelsen, födelsen av döden, Iyckan kommer av olyckan, olyckan av Iyckan. När jag är ensam i ett tomt rum är jag varken nere eller uppe, till vänster eller till höger. När vi är tillsammans får nere-uppe, nära-fjärran, vänster-höger sin innebörd.