ELU/LIFE | RAAMATUD/BOOKS | ARVAMUSED/OPINIONS | KIRJANDUS/LITERATURE
| FILOSOOFIA/PHILOSOPHY | TÕLKED/TRANSLATIONS | UUT/NEW | ALGUSSE / MAIN



Arvamused

Opinions



Rumalus



Roheline Buddha



Vercingetorix kõneleb ordumeistrile



Tagauksest Nõukogude Liitu



MMM Suvi 2001



The Brave New Merry-Go-Round



Eesti enampakkumisele



Freedom and meaning



Juutide salanõu paljastatud



Gandhiliku sotsiaaldemokraatia poole



Hiromant Pastelli hiilgepäevad



Pajude kiituseks



Tartu aiad



Eugeenika eesti moodi



Maksupoliitiline absurditeater



Revolutsiooniline röövliromantika ja lüürilised riigimehed



Uus-elitarism Ida-Euroopas



---
Nii on mu loomingu üks póhitelgi see, kuidas tänapäeva inimene, olgu ta kirjanik, joodik, politseinik vói luuleline tütarlaps, kohtab indiaanlast (kelti, muinaseestlast, pärismaalast) iseendas vói enda kórval. Vahel ta tapab indiaanlase endas, vahel ópib temaga koos eksisteerima, vahel muutub tagasi indiaanlaseks, pärismaalaseks, päris-ameeriklaseks vói päris-eestlaseks.

---
Communism and Consumerism are two secular sects, originating in Christianity. As the former one is now vanishing from the world scene, the latter is enjoying an unprecedented success, conquering one nation and one continent after another and subjecting even the religion itself to its interests.
What is the result of this globalization and concentration process? A former Soviet citizen already has a name for the coming New Brave World. He or she will call it Soviet Union, the second coming of the Soviet Union.