ELU/LIFE | RAAMATUD/BOOKS | ARVAMUSED/OPINIONS | KIRJANDUS/LITERATURE
|FILOSOOFIA/PHILOSOPHY | TõLKED/TRANSLATIONS | UUT/NEW | ALGUSSE/MAIN |


Kirjandus

LiteratureSpells of Birth

Sünnisõnad

Evening Brings Everything Back

Summers and Springs

One more day


Mereröövel vastu tahtmist

The Amber Pine

Freedom and meaning

Avaldamata luuletusi 1996 - 1998

HaikudEesti vanad vanemad
vaimuvallast vaatavad
Teepeenral lokkavad
pakid ja pudelid
männiladvas laulab
lehelinnuke
Gin-long-drink
gin-long-drink

Addinol
Camel
Mars
L & M
Valio piim
Super Toffee
Lehmake
Fanta
Ekstra
Brave New World
Mida külvad seda l,LC(Bikad

Kõik loom laulab loojale kiitust
Gin-long-drink
Gin-long-drink

Rehkendada peab oskama
koolis nagu eluski

Kaks Kerest on üks Hurt
Kaks Tammsaaret on üks Tobias
Kaks Tobiat on üks Koidula
Viis Koidulat on üks Jakobson

peas on nendel elu kroonid
võidulaulud nende suus

Gin-long-drink
Gin-long-drink

Mu lehkav isamaa