ELU/LIFE | RAAMATUD/BOOKS | ARVAMUSED/OPINIONS | KIRJANDUS/LITERATURE
|FILOSOOFIA/PHILOSOPHY | TÕLKED/TRANSLATIONS | UUT/NEW| ALGUSSE / MAIN

 
Luulekogu jaapani keeles
Poems in Japanese

Tõlkinud Yusuke Keida
Translated by Keida Yusuke