ELU/LIFE | RAAMATUD/BOOKS | ARVAMUSED/OPINIONS | KIRJANDUS/LITERATURE
|FILOSOOFIA/PHILOSOPHY | TÕLKED/TRANSLATIONS | UUT/NEW | ALGUSSE / MAIN
Kerge on raske olla 
raske on kergeks saada 
hõlpus on olla 
kes me ei ole 
vaev õppida olema 
kes me 
päriselt oleme