ELU/LIFE | RAAMATUD/BOOKS | ARVAMUSED/OPINIONS | KIRJANDUS/LITERATURE
|FILOSOOFIA/PHILOSOPHY | TÕLKED/TRANSLATIONS | UUT/NEW | ALGUSSE / MAIN
Kalli Kalde kaanepilt

* * *
Kui oled olnud vaikusega nii kaua koos
et võid temast rääkida olemata vakka
või ütlemata midagi
ehk siis tunned et möödunud aastad
lõhnavad nagu see vana sein
kuhu on jäänud ühe poisi ja ühe kassi vari
mille taga saab otsa kõik mõte ja
usk
ning kaasa võtta pole kedagi
ja ootamas pole kedagi
ainult need tillukesed küünlad
mis sa õhtu hakul koos teistega
saatsid allavoolu
ühe suure võõra jõe ääres
ühel kaugel võõral maal

* * *
Ütstakõk kas var'oq kasussõq pikembäs
vai saq esi jäät lühembäs õtak ei jääq tulõmaldaq
egüts ots hindalõ oosõkõst koto om õtak saien vaia
inemisel mehitsel ja tsirgul
tuulõl om kõgõ kergep tiä makas esihindä naal
kõk õdagune ilm om nigu üts suur mehitsekärg
makõ nuhõq ja magajit täüs

* * *
Этот серебристый мир зазеркалья
взирающий на тебя твоими же глазами
из невесомой тишины твоего же подобия
на твои попытки еще раз уловить неуловимое
достичь тайну крыльев и снежинок
понимать как из пустоты могут возникать частицы
мысли и бабочки строиться воздушные замки
гипотезы и теории -- разве не там между правым и левым
между тем и сем чем-то и ничем тишиной и звуком
не осталась забытая творцом дверь туда же
откуда может быть ты еще возвратишься
к своей родне к первобытной пустоте к первобытным морям
к рыбам и земноводным ползучим и лазящим
к невиданным снам в изначальном безмолвии