ELU/LIFE | RAAMATUD/BOOKS | ARVAMUSED/OPINIONS | KIRJANDUS/LITERATURE
|FILOSOOFIA/PHILOSOPHY | TÕLKED/TRANSLATIONS | UUT/NEW| ALGUSSE / MAIN


 

Uute kivide kasvamine


 

*** 

Seesama 
meri 
meis 
kõigis 
punane 
pime 
soe 

Kõigi 
kaarte tuulte 
tuksumine 
südame- 
purjedes 

vahujoom 
läbi 
valge 
avaruse 

mõlalt 
pudenev 
küsimus 
veeremas 
laine- 
pinnale 
tagasi 
hirm 
pimeduse 
taga 
kas see- 
sama meri 
ootamas 
merd 

*** 

Liivamägi 
näeb 
all 
sinu viimast 
und Leole Lembitu 

kivinuga 
pidemeni 
kurgus 

sinu häbi 
sajandeisse 
külitud 

vereurmarohi 
selle maetud 
mõõga 
kohal 
visam kui 
unustus

*** 

Üts 
täpp 
viil 
kistutamata 

lõivokõnõ 

üts 
juun 
viil 
tõmbamada 

uja 

üts 
valgõ 
rohilasõ 
pääl 

rüäoras 
jäämäh 
edimätse 
lumõ 
ala