ELU/LIFE | RAAMATUD/BOOKS | ARVAMUSED/OPINIONS | KIRJANDUS/LITERATURE 
|FILOSOOFIA/PHILOSOPHY | TOLKED/TRANSLATIONS | UUT/NEW| ALGUSSE / MAIN
 

 
 
 
 
 


 

Vakaras graŠin▒ visk▒

---

Augsmas

nauju akmenu

Šoleje

augsmas

nauju

kapiniu

uŠ miesto

augsmas

nauju

plunksnu

sparnuos

augsmas

nauju

pauk╝╦iu

vieverseliais

is gelian╩ios

tavo

gerkles

balsu

garsu

---

Miestai kaip vaiki╝kos knygos

sudryksta

po lap▒

ir niekas ju

nesuklijuoja

pernelyg jau toli

auga ir kar╝ta

medynai

upe rausias

trunijan╦iuos virŠiuos

gurgedama

tai garsiau tai tyliau

krantas i vandeni grimzta

kartu su kapais

valtys namompi parplaukia

vakaras

regisi vakaras

---

Tiktai prietemoj akys pradeda

i╝ tikruju matyti. Visos spalvos

prie╝ uŠgesdamos naktyje, tampa

ry╝kios ir ╝varios. Gvazdikai, geltonos roŠes,

varpeliai, kvapnieji Širnikai.

Vejas nutilo, ir dangus,

tas i╝bluk═s,

visokiu darbu ir visokios skubros,

beveik nematomas fonas

staiga tampa artimas, ╝tai ╦ia, vir╝ karunu,

vir╝ laidu, ir pasimato

pro berŠo lapija, pro nutru╝usio namo stog▒

visa jo gelme, melynumas; uŠ svirno

pateka Venera, po de╝ine ╝ulinio gerves

Jupiteris, kitados deive ir dievas, o dabar

tik dvi ŠvaigŠdes.