ELU/LIFE | RAAMATUD/BOOKS | ARVAMUSED/OPINIONS | KIRJANDUS/LITERATURE
|FILOSOOFIA/PHILOSOPHY | TÕLKED/TRANSLATIONS | UUT/NEW| ALGUSSE / MAIN

JUUTIDE SALANÕUD PALJASTATUD

Äsja ilmus viimaks ka eesti keeles raamat, mis paljastab rahvusvahelise juutluse viimase suure vandenõu - shveitsi uurija Jürgen Grafi töö "Holocaust luubi all", kus tõestatakse, et mingeid surmalaagreid gaasikambritega pole kunagi olnud. Sionistide väidetud kuus miljonit holocausti ohvrit on tegelikult elus ja terved, kui nad ei ole just surnud vanadussurma.

Holocaust on juutluse kõige suurejoonelisem pettus, aga ajaloos sugugi mitte ainuke. Juudid on alati sepitsenud vandenõusid ja inimesi luiskelugudega hullutanud. Näiteid pole raske leida. Hiljaaegu paljastati USAs kõmuline fakt: tõestati, et ameeriklased pole tegelikult kunagi Kuu peale jõudnud, nn. astronautide Kuul-käik lavastati kuskil salajases sõjabaasis, väga võimalikult, et sealsamas, kus hoitakse hukkunud UFO ja selle pilootide säilmeid. Loomulikult ei ole NASA mingi kosmoseuurimise agentuur, vaid juutide organisatsioon, mis kergeusklikelt raha välja petab. Tuntud lugu. Eks olnud juudi päritolu ju ka Kopernik, kes püüdis tõestada, nagu ei pöörleks mitte Päike ümber Maa, vaid vastupidi, Maa ümber päikese, niisama ka tema mõttekaaslane Galilei.

Tõsised teadlased on näidanud, et tegelikult on kahekümnenda sajandi füüsikagi suur juutide bluff: Einstein, kes olevat loonud nn. "relatiivsusteooria", ei tunnud korralikult füüsikat ega matemaatikat ja tema ja teiste juutide loodud keerulised ja segased teooriad pole loodud maailma seletamiseks, vaid lihtsate inimeste hullutamiseks, maksumaksjate tüssamiseks, kes peavad üleval hulga ülikoole ja instituute, kus näiliselt tegeldakse tõsise teadusega, tegelikult aga hoopis talmudi ja kabala uurimisega, nõidumise ja posimisega, et maailma rahvad veel kindlamini Siioni tarkade võimu alla saada.

Holocaust pole ainuke suur õudusmüüt, mis juudid on maailma rahvaste petmiseks ja orjastamiseks välja mõelnud. Samaväärne, aga meil hoopis vähem tähelepanu leidnud on müüt Stalini või Beria "orjalaagritest" ja massilistest hukkamistest. Nagu teada, võitles ka Stalin rahvusvahelise juutluse vastu, kuni lõpuks juutidest arstid ta teise ilma saatsid ja sionistide salavõimu Nõukogude Liidus taastasid. Stalini mustamiseks mõeldi siis välja õudusjutte tema julmusest, massirepressioonidest, Vorkutast, Kolõmast, Magadanist ja Katynist. Ka paljud eesti ajaloolased ja ajakirjanikud on - võibolla oma naiivsusest, võibolla juutide poolt kinnimakstuna - neid müüte levitanud ja täiendanud. Müüt stalinistlikest repressioonidest ei püsi aga lähemal uurimisel püsti nagu müüt Auschwitzist ja teistest natside "surmalaagritest". Kas keegi on kunagi kohanud inimest, kes võiks tunnistada, et teda on gaasikambris surmatud või Kolõmal hukatud? Järeldus saab olla ainult üks: neid laagreid ei olnud olemas.

On ju teada, et juutide kurikaval fantaasia on loonud palju selliseid ajaloolisi müüte ja fantoome. Juba XVI sajandil tõestasid mõned julged ajaloolased, et mingit antiikaega ei ole olemas olnud. Selle mõtlesid ajaviiteks ja rahvaste hullutamiseks välja juudi kabalistid ja nende mõju alla sattunud mungad, kes kirjutasid mõned luuletused ja proosatekstid kreeka ja ladina keeles ning esitasid selle müstifikatsiooni tõesti olemas olnu pähe, et niimoodi tõendada, nagu oleks juudi rahvas juba ammusest ajast maailmas olulist rolli mänginud. Trikk õnnestus: tänini usub enamus meist, et Ateena, Sparta, Kreeka-Rooma sõjad, Rooma riik, Caesar, Augustus ja Spartacus ning muidugi juudi sõjad on tõepoolest olemas olnud, kuigi tõendusmaterjali selle kohta on naeruväärselt vähe: juudid ja mungad ei viitsind kuigi palju kirjutada ja seletasid siis, et suurem osa antiikkirjandusest olevat kaduma läinud.

Nii nagu ei olnud olemas Caesarit, ei olnud muuseas olemas ka Napoleoni. Üks julge uurija tõestas juba XIX sajandi keskpaiku, et lugu Napoleonist on tegelikult väljamõeldis, mille aluseks on päikesemüüt. Napoleon on tuletatud päikesejumalast ja tema kaksteist marssalit on aasta kaksteist kuud või zodiaagi kaksteist märki. Aga nagu ikka, on see avastus juudi maffia poolt salastatud ja ajaloolased kirjutavad endiselt töid isikutest ja riikidest, mida pole kunagi eksisteerinud. Kellele seda vaja on? Eks ikka juutidele, kes väidavad, et too olematu Napoleon annud juutidele mitmesuguseid õigusi teiste inimeste arvel.

Aga see pole veel kõik. Juutide alatu fantaasia ei tunne piire. Äsja tuli avalikuks, et ka nn. objektiivne reaalsus ja tõde on puhas juutide väljamõeldis. Lihtsamalt öeldes on juudid mõelnud välja selle, nagu oleks olemas mingi kosmos, maailm, galaktikad, tähed, planeedid, aine ja energia, aeg ja ruum ja muu selletaoline. Ja muidugi ka inimesed, eriti juudid. Ka juudid on ju ilmselgelt vaid iseenda väljamõeldis. Tegelikult ei ole mingit maailma, mingeid inimesi, mingeid juute olemas, selle on juudid meie petmiseks välja mõelnud ja meie oleme seda seni uskunud. Aga nüüd on mõõt täis, nüüd on aeg öelda selgel ja kindlal häälel 'küll'! Aitab juutide väljamõeldistest, aitab inimeste petmisest, aitab tõest, aitab objektiivsest reaalsusest.

MÄRKUS
Kõik või peaaegu kõik siin nimetatud teooriatest on kunagi tõemeeli kuskil kellegi poolt esitatud. Ma pole ühtegi omast peast välja mõelnud. Kuidas ma saaksingi, ma ei ole ju selleks piisavalt palju juut...


Last modified: Mon Jan 13 18:52:17 EET 2003